Kortspill Pyramide er basert på det klassiske kabalspillet med samme navn. I Pyramide skal du fjerne så mange kortoppsett som mulig før tiden går ut.

Kortene er plassert i en pyramideformasjon, og du skal fjerne dem ett og ett før kortstokken går tom. Hvis du lykkes, avanserer du til neste runde. Du kan spille så mange runder du vil før tiden går ut, eller til du ikke klarer å fjerne flere kort i oppsettet.

Pyramide Kabal Regler

Når spillet startet, er 28 kort plassert i en pyramideformasjon (1), og du skal fjerne alle kortene for å avansere til neste runde. Under pyramiden finnes det 23 kort i kortstokken (2), og ett åpent kort ligger i bunken (3). Til venstre vises det også en joker (4), og den kan du bruke når som helst i løpet av runden.

Du fjerner kort fra pyramiden ved å bruke kort som er én verdi høyere eller lavere enn det åpne kortet i bunken. Hvis det ligger en firer i bunken, kan du altså fjerne en treer og femmer. Esset teller som både 1 og 14, og kan plasseres på en toer eller konge.

Kortene må være frie for å kunne fjernes, og bare kort som ikke er helt eller delvis dekket av andre kort, kan flyttes. Hvis et kort kan flyttes, blir det uthevet når du flytter musen over kortet. Du kan fortsette å flytte kort til bunken så lenge du finner et fritt kort i pyramiden som kan plasseres på toppen av bunken.

Hvis det ikke finnes kort du kan flytte fra pyramiden, må du bla gjennom kortstokken ved å legge ett og ett kort opp i bunken til du finner et kort som kan kombineres med et fritt kort i pyramiden.

Du kan når som helst bruke jokeren, og den kan du legge på toppen av bunken. Et fritt kort fra pyramiden, uavhengig av verdi, kan plasseres på jokeren. Du har bare én joker, så du må bruke den fornuftig.

Hvis du klarer å fjerne hele pyramiden, avanserer du til neste runde, og der får du et nytt kortoppsett. Hvis du ikke har fjernet pyramiden når du har bladd gjennom alle kortene i kortstokken, og du i tillegg har brukt jokeren, er spillet over.

Du kan fullføre så mange kortoppsett som mulig før tiden går ut, så derfor er det viktig å utføre trekkene raskt slik at du kommer så langt som mulig i spillet.

Kontroller for Pyramide på nett

Spillkontroller i Pyramide er veldig enkle. Du flytter kort fra pyramiden ved å klikke på dem med musen. Hvis et kort er fritt, blir det uthevet når du beveger musen over kortet. Hvis kortet har riktig verdi til å kunne plasseres i bunken, flyttes det automatisk dit når du klikker på det. Hvis kortet ikke kan plasseres i bunken, får du et poengtrekk.

Du blar gjennom kortstokken ved å klikke på den, og dermed snus neste kort opp og legges på toppen av bunken. Du bruker jokeren ved å klikke på den, og dermed blir den automatisk plassert på toppen av bunken. Hvis du vil avslutte spillet før tiden, bare trykker du på Avslutt spill nederst til høyre.

Pyramide Poeng

– Fjerne kort: Du får en stigende poengsum for å fjerne kort fra pyramiden hvis du gjør dette uten å snu flere kort i kortstokken:

 • Første kort: 100 poeng
 • Andre kort: 150 poeng
 • Tredje kort: 200 poeng… og så videre.
  Hvert påfølgende kort i samme trekk øker poengsummen med 50 poeng. Og hver gang du snur et kort fra kortstokken, begynner poengsummen på 100 igjen. Din lengste kortrekke i hver runde vises til venstre, og du får bonuspoeng basert på hvor lang kortrekken er.

Spesialkort

De 3 øverste kortene i pyramiden avdekker en skarabé når de fjernes. Disse skarabéene har ulike spesialverdier:

 • Første skarabé: 1000 poeng
 • Andre skarabé: 1500 poeng
 • Tredje skarabé: 2000 poeng

Rundeavsluttingsbonus

På slutten av hver runde får du en tilleggsbonus hvis du klarer å fjerne alle kortene.

 • For hvert kort i den lengste kortrekken: 200 poeng
 • For hvert ubrukte kort i kortstokken: 500 poeng
 • For ikke å ha brukt jokeren: 2000 poeng. Legg merke til at du bare får de siste to bonusene hvis du fjerner alle kortene.

Rundemultiplikator

For de senere rundene trer det også i kraft en rundemultiplikator, som øker alle poengsummer med 10 % per runde:

 • Andre runde: 1,1 x poengsummen
 • Tredje runde: 1,2 x poengsummen
  og så videre.

Poengtrekk

Hver gang du klikker på et kort i pyramiden som ikke kan plasseres i bunken, får du et trekk på 25 poeng. Dette økes også i forhold til nivåmultiplikatoren

Pyramide Strategi

Studer hvordan kortene er plassert høyest oppe i pyramiden før du fjerner de nederste kortene i kabalspill. Finn ut hvordan du kan lage den lengste kortrekken i hver runde. Dermed oppnår du høyest poengsum. Det er viktig å spare tid, men ikke viktigere enn at du velger riktig rute gjennom pyramiden.

Det er 2 ting som virkelig forbedrer poengsummen:

 • Lange rekker med påfølgende kort som fjernes – én eller flere rekker per runde. Dermed øker verdien på kortene som fjernes.
 • I tillegg har det mye å si for en høy poengsum at du avanserer til så mange nivåer som mulig. Da trer nivåmultiplikatoren i kraft, og i tillegg blir nivåbonusene mye større. Hvis du klarer å utnytte begge disse mulighetene, kan du oppnå en virkelig høy poengsum.

Pyramide Kabal Tips

Når du bruker jokeren i Pyramide kabal, teller det ikke som et brudd i en lang kortrekke. Derfor kan du fortsette en kortrekke ved hjelp av jokeren på riktig sted i bunken. Slik sørger du for at poengsummen for kortene som fjernes, stiger kontinuerlig.

Jokeren kan være avgjørende for om du klarer å fjerne kortene i pyramiden eller ikke. Noen ganger må den brukes tidlig slik at du ikke bruker for mange av kortene i kortstokken tidlig i spillet. Ikke vent til det er for sent.