Fem hundre eller 500 er et klassisk familiekortspill som ofte spilles av både barn og voksne og målet med spillet er å ta like mange stikk som man har meldt.

500 spill

Spilleregler for 500

Dette er et populært kortspill og vi vil gi deg en kort gjennomgang av spillereglene for 500.

  1. Passer for to til seks spillere, hvor fire er optimalt.
  2. Det finnes mange varianter, men et standard spill består av 53 kort, en komplett kortstokk pluss en joker.
  3. Hver spiller skal ha 10 kort + tre kort som legges åpne på bordet
  4. Minimum antall stikk man kan melde er 6.
  5. Fargene har ulik verdi, kløver er minst verdt, så ruter, hjerter. Spar er mest verd.
  6. Melding uten trumf kalles
  7. Joker er høyest og vinner alltid stikket

 

Hvordan spiller man 500

Hver spiller skal få utdelt 10 kort, og tre kort legges med bildesiden opp på bordet. De resterende kortene skal ikke benyttes. Dette betyr at de kortene med lavest verdi i hver farge fjernes før kortene deles ut. Det er viktig å inkludere en joker.

Før man deler ut kortene gjennomføres en meldingsrunde. Her melder hver spiller hvor mange stikk man skal ta, i tillegg til trumffarge. Minimum antall stikk en spiller må ta er 6. Den laveste meldingen er for eksempel 6 ruter. Dette betyr at spilleren skal ta 6 stikk med ruter som trumf.

Neste spiller må melde høyere eller si pass. Runden er ferdig når alle spillerne unntatt en har sagt pass. en spiller kan også melde stikk uten trumf, dette kalles grand.  For eksempel åtte grand betyr at spilleren skal prøve å ta åtte stikk uten trumf. Grand er mer verdt enn trumf og den høyeste meldingen i spillet er 10 grand.

Den som melder høyest blir spillfører. Denne spilleren kan ta opp de tre kortene på bordet og bytte dem om med kort på hånden. Tre kort fra hånden må deretter legges ned på bordet.

Man spiller så om stikk på vanlig måte, med ett unntak. I grand spill kan jokeren alltid spilles selv om du ikke er renons. Jokeren er det høyeste kortet og vinner alltid stikket. Når man spiller et trumf-spill er jokeren en del av trumf-fargen og kan kun spilles hvis andre spiller trumf, eller man er renons i den fargen som er spilt.

Runden er ferdig når spillerne er tomme for kort og spillet er ferdig når en spiller har fått 500 poeng.

Spillføreren får poeng beregnet ut fra tabellen under hvis man klarer å ta så mange stikk som man forpliktet seg til. Hvis antall stikk ikke er oppfylt får spilleren minuspoeng

Stikk Kløver Ruter Hjerter Spar Grand
6 20 30 40 50 60
7 120 130 140 150 160
8 220 230 240 250 260
9 320 330 340 350 360
10 420 430 440 450 500

 

De øvrige spillerne får 20 poeng per stikk.