I King of Hearts kortspill spiller du det klassiske spillet på nett mot tre datastyrte motstandere. Her er målet å samle så få poeng som mulig. Spillet spilles til én av spillerne får 53 poeng eller mer, eller til tiden går ut.

Spillet følger reglene til Hearts. Det er et spill med stikk hvor alle hjertere gir ett straffepoeng og spardamen gir 13. Målet er å unngå å ta stikk med poengkort i dem, for å holde poengsummen din så lav som mulig. Desto færre straffepoeng du har når spillet er ferdig, jo høyere vil din endelig poengsum bli.

Regler

King of Hearts er basert på det klassiske spillet Hearts. Du spiller mot tre datastyrte motstandere og spiller ut ett kort av gangen. Du må følge sort, som avgjøres av det første kortet som spilles i hvert stikk.

Dersom du ikke har et kort i den aktuelle sorten, kan du spille hvilket som helst kort. Det høyeste kortet i sorten som først ble spilt, ”vinner” hvert stikk. Det er ingen trumf.

Det er visse spesielle regler for hvilket kort som kan spilles. Det første kortet som spilles, er alltid kløver 2. Denne første hånden kan ingen spille hjerter eller spardamen, selv om de ikke har kløver.

Du kan ikke lede ut med hjerter før noen har spilt hjerter når stikket ble åpnet med en annen sort. Etter dette kan hjerter spilles som det første kortet i et stikk.

Ved spillets start mottar hver spiller 13 kort. I den første runden får du bytte tre kort med spilleren som sitter til venstre for deg. Du velger hva du vil gi bort uten å vite hvilke tre kort du får tilbake.

I den andre runden bytter du tre kort med spilleren til høyre for deg, og i den tredje runden med spilleren som sitter rett ovenfor deg. I den fjerde runden byttes ingen kort, og deretter starter prosessen på nytt igjen.

En runde spilles ved at spilleren som har kløver 2 starter. Den neste hånden startes av spilleren som vant det forrige stikket ved å spille det høyeste kortet i den aktuelle sorten. Det fortsetter sånn til alle kortene har blitt spilt ut, og deretter regnes poengene sammen.

Målet med spillet er å unngå å vinne stikk som inneholder kort i hjerter, som gir ett straffepoeng, og spardamen, som gir 13 straffepoeng. Spillet fortsetter til én av de fire spillerne har fått 53 poeng eller mer. Spilleren med færrest straffepoeng på dette tidspunktet vinner.

Det er også to spesielle poengbegivenheter som kan skje:

  • Dersom en spiller vinner alle de 13 stikkene på én runde, har spilleren“skutt sola”.
  • Dersom en spiller vinner alle straffekortene (alle hjerterne og spardamen), kalles dette å“skyte månen”.

Dersom noen klarer å skyte solen vil alle de tre motstanderne få 52 straffepoeng hver. Når du klarer å skyte månen vil det deles ut 26 straffepoeng til hver hvis den som skyter, har mindre enn 26 poeng. Dersom spillerens egen poengsum er høyere enn 26, vil 26 poeng trekkes fra poengsummen hans.

Spillet avsluttes når én av spillerne har 53 straffepoeng eller mer ved slutten av en runde, eller når tiden går ut.

Kontroller

Du klikker på kortet du ønsker å spille. Spillet vil automatisk markere kort som ikke kan spilles grunnet feil sort eller lignende i grått. For å sende kort til en motstander klikker du bare på de tre kortene du ønsker å sende. Dersom du ønsker å avslutte spillet før det er ferdig, klikker du på Avslutt spill.

Poeng

Din poengsum er basert på følgende struktur:

  • Poeng unngått: 5300 – (100 X straffepoeng du samlet), men aldri mindre enn 0.
  • Poengbonus: Dersom du har færre straffepoeng enn den tapende motstanderens straffepoeng, får du 200 X (tapers straffepoeng – dine straffepoeng).
  • Tidsbonus: 1000 X (% av tiden igjen)
  • Null-bonus: 2000 ekstra poeng dersom du fullfører en runde med 0 straffepoeng.
  • Skyt månen: Du får 10 000 poeng ekstra dersom du klarer noe så fantastisk.
    Skyt solen: Du får 15 000 poeng ekstra dersom du klarer noe så utrolig.

Strategi

Hvilke tre kort du sender til motstanderen er viktig, siden dette kan la deg bli kvitt en sort så du kan kaste kort lettere senere i spillet, eller du kan sende kort med høy poeng til en mostander for å unngå å få unødvendige straffepoeng.

Spardamen er kortet som gir størst straff, og hvem som får kortet kan avgjøre spillet, så følg med på hvor kortet befinner seg.

Tips

Følg med på hvilke høye kort som har blitt spilt i hver sort, spesielt hjerter og spar, for å vite når du kan kaste straffekort.

Det å skyte månen eller solen er veldig vanskelig å oppnå, men gir deg veldig mange poeng. Så når du ser muligheten, bør du ta den, men du må være sikker på at du kan kontrollere spillet ved å vinne stikkene.