I kortspill Gin Rummy spiller man klassisk rummy spill mot en datastyrt motstander. Målet er å bli den første som når 50 poeng og å fullføre spillet før tiden er ute.

Kortspillet spilles etter klassiske Gin Rummy regler, der målet er å lage rekker eller sett på 3 eller flere kort for å få verdien på din Deadwood til å bli så lav som mulig.

Så fort din Deadwood er 10 poeng eller mindre, kan du banke for å avslutte turen. Hvis din Deadwood er null, kan du avslutte turen med Gin for bonuspoeng.

Gin Rummy Regler

Én kortstokk med 52 kort brukes. Kortene i hver sort, rangert fra lavt til høyt: Ess, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt, Dame og Konge. Kortene dine har følgende verdi:

  • Bildekort (K,Q,J) 10 poeng
  • Ess 1 poeng
  • Tallkortene er verdt verdien som står på dem.

Målet med kortspillet Gin Rummy er å få en hånd der de fleste eller alle kortene kan kombineres i sett eller rekker, og at den gjenværende verdien til kortene uten noen match er lav:

  • En rekkebestår av tre eller flere kort i samme sort i etterfølgende rekke, som 4, 5 og 6 i kløver.
  • Et setter tre eller fire kort med samme verdi, eksempelvis tre 7-ere eller fire 8-ere.

Et kort kan bare høre til én kombinasjon av gangen – du kan ikke bruke det samme kortet som en del av både et sett og en rekke samtidig. Har du eksempelvis 7 i kløver, ruter og hjerter, 8 i hjerter og 9 i hjerter, kan du bruke 7 i hjerter enten til å lage et sett med tre 7-ere eller en rekke med hjertere, men ikke begge samtidig.

For å lage et sett og en rekke, trenger du et sjette kort – enten 7 i kløver eller 10 i hjerter. Merk at i Gin Rummy er Ess alltid lavt. A-2-3 er en gyldig rekke, men ikke A-K-Q.

Når en rekke kan lages, vil spillet automatisk fremheve den for deg. Målet er å gjøre summen på dine kort som ikke kan matches, din Deadwood, så lav som mulig.

En normal tur består av to deler:

  • Du må starte med å ta et kort fra enten toppen av stokken eller toppen av bunken med kastede kort. Bunken med kastede kort har bildesiden opp, så du kan se hva du trekker.
  • For å fullføre turen din, må du kaste et kort fra hånden din og plassere det øverst i bunken med kastede kort. Hvis du tok det øverste kortet fra bunken med kastede kort, kan du ikke kaste det tilbake igjen den samme runden.

Banking

Når summen av poengene til kortene dine som ikke matcher, din Deadwood, er 10 eller mindre, kan du avslutte turen ved å banke. Dette gjøres ved å kaste ett kort med bildesiden ned på bunken med kastede kort, og deretter vise hånden din.

Dersom du banker når du ikke har noen kort som ikke matcher, går du Gin, noe som gir deg en spesiell bonus. Hvis du klarer å kombinere det siste kortet du plukker opp, slik at alle de 11 kortene er del av en rekke eller et sett, kalles dette en Stor Gin.

Merk at du ikke må banke når din Deadwood er 10 eller mindre. Du kan velge å fortsette med å spille frem til din motspiller bestemmer seg for å banke.

Dersom den som banket, ikke gikk Gin, kan motstandere legge av kort som ikke matcher ved å utvide rekkene og settene til motstanderen. Dette gjøres ved å legge et fjerde kort på et sett med tre eller bygge videre på en rekke. Merk at den som banker, ikke har lov til å legge av kort.

Håndpoengsum

Deadwooden til hver spiller sammenlignes. Hvis den som banket, har færre poeng, får den som banket, differansen mellom de to tallene. Dette skjer etter at motstanderen har lagt av eventuelle kort. Det å gå Gin gir 25 ekstra poeng til håndpoengsummen, og en Stor Gin gir 30 ekstra poeng.

Dersom den som banket, ikke går Gin, og begge spillerne har like mange poeng, eller den som banket, har flere poeng enn motstanderen, har den som banket, blitt underkuttet. Når dette skjer får motstandere til den som banket, differansen mellom poengene pluss en bonus på 25 poeng.

Når en spiller har en total håndpoengsum på 50 poeng eller mer, avsluttes spillet. Spillet fortsetter frem til en vinner kåres eller tiden løper ut.

Kontroller

For å plukke opp et kort, klikker du enten på bunken med åpne kort eller bunken med skjulte kort. Ved starten av hver runde kan du velge å ta det åpne kortet, eller la motstandere velge.

Du kaster et kort ved å klikke på hvilket som helst kort som ikke er en del av en rekke eller et sett i din Deadwood.

For å banke eller gå Gin, klikk på Bank- eller Gin-knappen når de vises. Hvis du vil vente med å banke, kaster du ett av de tilgjengelige kortene i stedet.

Hvis du vil avslutte spillet før det er ferdig, klikker du på Avslutt spill.

Gin Rummy Poeng

Poengsummen din er basert på håndpoeng, hvor mye du slo datamaskinen med og farten.

Håndpoengsum

50 poeng X hvert håndpoeng du får.

Poengdifferansen – bonuspoengsum

Dersom håndpoengene ved slutten av spillet er større enn datamaskinens håndpoeng, får du 100 poeng X (dine håndpoeng – datamaskinens håndpoeng).

Tidsbonus

1 000 poeng X (% av tid igjen).

Seiersbonus

Hvis du vinner spillet ved å få 50 håndpoeng før tiden løper ut, får du 1 000 bonuspoeng.

Gin Rummy Strategi

Nøkkelen til å vinne Gin Rummy er å vite når du bør banke, og å vite når du bør vente. Hvis du får din Deadwood under 10 veldig tidlig, kan det være lurt å banke siden datamaskinen ikke har fått sjansen til å senke Deadwooden sin enda.

Sørg for å senke din Deadwood når du velger hvilke kort du skal kaste. Det å spare på kort med lav verdi er smart, såfremt du ikke har starten på et sett eller en rekke.

Gin Rummy Tips

Hvis du vil ha en sikker seier, da kan det å gå for Gin gi deg seieren dersom datamaskinen ikke kan legge av noen kort (og dermed slå deg på poeng). Men jo lenger tid du bruker, desto større sjanse er det for at datamaskinen får Gin før deg.